Cie Mosterd met Zaad – Gent, Belgium

INSIDE

NL -De verveling heerst. Er is alleen leegte, veel tijd en te weinig ruimte. En er is ook nog die andere. INSIDE toont mensen met nood aan controle, betekenis, nood aan een beetje affectie.

‘Wat is de kracht en invloed van opsluiting in een kleine ruimte? Hoe reageert een mens hierop?’ Dit waren de initiële vragen waardoor Leen Lacroix, regisseur, gefascineerd was. INSIDE gaat over de mogelijkheden om te leven in gevangenschap, leegte en verveling, over de routine in het dagelijkse leven. INSIDE is een fysieke benadering van de zoektocht naar controle in een wereld die niet meer  te controleren is, de wereld van fysiek en/of mentaal gevangenschap. Waarvoor kiezen mensen? Proberen zij hun leven te controleren door routine en oneindige herhaling? Hoe bekijken zij hun omgeving en andere menselijke wezens? De zoektocht gaat onvermijdelijk via nood aan communicatie, intimiteit, affectie.

INSIDE (het stuk) is geïnspireerd op ‘Inside’ (het boek) van Lieven Nollet, een fotograaf die diverse Belgische gevangenissen bezocht en focuste op het beeld van muren, de aan-/afwezigheid van daglicht, het contrast tussen binnen en buiten. Daarnaast is ook Michel Foucaults werk over discipline, straf en gevangenschap (‘Surveiller et punir. Naissance de la prison’) een belangrijke inspiratiebron. Een andere insteek werd gevonden in (dag)boeken, poëzie en brieven geschreven door (ex)gevangenen.

INSIDE is een vrijwel woordeloos stuk met focus op fysiek, non-verbaal, intuïtief spel. Een creatie met een sterk oog voor details. INSIDE vindt plaats in een donkere setting, bewoond door anonieme menselijke wezens. Een laag plafond-raster overspant de scène. Een klok tikt. Tijd is controle. Tape kleeft. Wezens schrijven op de vloer. Het publiek is nabij, mee ingesloten.

EN – Boredom rules.There is only emptiness, too much time and too little space. And then, there’s the other one. INSIDE shows people in need of control, meaning and affection.

What’s the power and the influence of being locked up in a small space? How does a human being react? Those were the initial questions which fascinated Leen Lacroix, the director of the play.

INSIDE is about the possibilities to live in imprisonment, emptiness and boredom, about the routine of everyday life. INSIDE is a physical approach of the quest for control in a world that can’t be controlled. What choices do people make? Do they try to control their life through routine and endless repetitiveness? How do they look upon their environment and mankind?  This quest leads inevitably to a need for communication, intimacy and affection.

INSIDE (the play) is inspired by ‘Inside’ (the book) composed by Lieven Nollet, a photographer who visited different Belgian prisons and focussed on the image of walls, the presence/absence of daylight, the contrast between inside and outside. Besides this, Michel Foucault’s work about discipline, punishment and imprisonment (‘Surveiller et punir. Naissance de la prison’) is an important source of inspiration. Another input was found in books, diaries, poetry and letters written by (ex)prisoners.

INSIDE is a nearly speechless play. The director preferred the actors to choose for a physical, non-verbal, intuitive way of acting. She directs with a great eye for details. The space is an important factor in making visual interesting theatre.

INSIDE takes place in a rather dark environment, inhabited by anonymous beings. The scene is covered by a low ceiling, suggesting the imprisonment. A clock is ticking. Time is control. Tape is used as important prop. Human beings write on the floor. The audience is nearby, at two sides of the stage, ‘enclosed’ in the construction.

Concept/director: Leen Lacroix
Performing: Pierre Van Heddegem, Gert de la Marche
Coaching: Marieke Breyne
Scenography: Katrien Masson
Production: Koen Van Overmeiren
Photographer: Bartolomeo La Punzina

Met de steun van: Stad Gent & Provincie Oost-Vlaanderen

http://www.lievennollet.be