Cie Mosterd met Zaad – Gent, Belgium

D&A

NL – D&A belicht de specifieke relatie tussen een vader en zijn volwassen dochter, sterk onafhankelijke individuen en toch onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Via een zoektocht naar de fysieke interactie tussen het oudere en jongere lichaam krijgt deze relatie een unieke vorm. D&A laat dit oudere lichaam in al zijn aspecten toe. Daarnaast bevraagt D&A eveneens hoe de afwezigheid, de afstand, de non-communicatie, het gebrek aan een fysieke relatie net fysiek vorm kan krijgen. Hoe kunnen we het vanzelfsprekende, de niet aflatende wederzijdse beïnvloeding, de schoonheid van het onuitgesprokene, de onderlinge verwachtingen, de ‘goeie bedoelingen’ in beeld brengen?

Drummer Stijn Claeysier zorgt voor de onmisbare live sound bij deze performance.

Voeding en inspiratie vond D&A bij Erwin Mortiers ‘Gestameld liedboek’ en poëzie van o.a. Herman De Coninck, Mark Boog e.a.

EN – D&A focusses on the specific relationship between a father and his adult daughter, as strong independent individuals with an everlasting bond. This quest for the physical interaction between the elder and the younger body gives this relationship its unique form. D&A accepts this older body in all its aspects. D&A looks for a physical interpretation of the absence, the distance, the non-communication and – above all – wants to visualize the lack of a physical relationship. How do we show what’s taken for granted, how do we show the endless influence, the beauty of the unspoken, the mutual expectations, the ‘best intentions’?

Percussionist Stijn Claeysier creates the indispensable live sound for this performance.

This creation is inspired by Erwin Mortiers ‘Gestameld liedboek’ and poetry from Herman De Coninck, Mark Boog

Concept/creation: Leen Lacroix
With Marieke Breyne, Jef Stevens en Stijn Claeysier
Scenography: Katrien Masson
Lights: Brecht Hermans

many thanks to Dommelhof-Neerpelt, Het Entrepot-Brugge, Union Suspecte-Gent, cc Het Perron-Ieper

Première 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s