Cie Mosterd met Zaad – Gent, Belgium

Press

INSIDE

° Cutting Edge– 2010/03/04

NL. “Geen gegoochel met woorden, maar een lichamelijke queeste naar genegenheid en controle over een eenzame, gebrekkige realiteit.
Voel als toeschouwer hoe je wordt meegesleurd in een 
face to face ervaring binnen de vier eigenzinnige muren van deze nogal bevreemdende setting. ‘Inside’ is een experimentele trip die haar greep nauwelijks lost. Een gedurfde en geslaagde tweede stap in de goede richting voor CIE Mosterd met Zaad.”  

EN. “No juggling with words, but a physical quest for intimacy and control of a lonely, deficient reality.
Feel as a spectator how you are drawn into a face to face experience within the four self-willed walls of this puzzling setting. ‘Inside’ is an experimental trip that doesn’t lose its grip. A daring and successful second step in the right direction for Cie MMZ.”

Sophie Doutreligne – Volledige artikel (hier)

 

A LA LIMITE

° Knack Magazine – 2009/04/04

NL. “Gisteren zag ik A La Limite. Een sterke voorstelling.”

EN. “Yesterday I saw A La Limite. A strong performance.”

Jan De Smet – Knack Magazine

° theatermaggezien.net – 2009/12/04

NL. “Nieuw was voor mij Cie MMZ (Mosterdmetzaad) met A la limite. Twee vrouwen staan in lichtcirkels. Ze schrijven met krijt hun geboortedatum. De een is drie jaar jonger dan de ander. En de oudere wil ook laten weten dat zij de baas is. De jongere volgt haar in de bewegingen. Het begint met lopen, rennen ter plaatse, met opwarmingsoefeningen. Intrigerend om te zien is  hoe de een de ander wil overtreffen, en andersom. En daarin gaan ze ver. Met krijt tekenen ze hun afmetingen, hun grenzen, en je ziet ze denken dat ze hun grenzen moeten verleggen. Maar kan dat wel? Kun je verder dan je fysieke uitputting?
In een concept van Leen Lacroix en Marieke Breyne brengen Jolien Naeyaert en Kim Snauwaert op een pretentieloze manier hun mimisch en dansant spel. De ene keer heerlijk voorspelbaar, dan weer raak verrassend, steeds mooi strak gedoseerd, en charmant overtuigend. Ik hoop van dit gezelschap nog meer te kunnen zien en te genieten.” 

EN. “New to me was Cie MMZ with A La Limite. Two women are standing each in a circle of light. They write down their birthday with chalk. One is three years younger than the other. And the elder wants to show she’s in charge. The younger one follows her movements. It starts with running in place and with warming up exercises. It’s intriguing to see how they try to surpass each other. And they go far. They draw their measurements, their boundaries, with chalk, and you see them think they have to go beyond the boundaries. But is this possible? Can you go beyond physical exhaustion?
In Leen lacroix and Marieke Breyne’s concept, Jolien Naeyaert and Kim Snauwaert bring a mimic,  dancing performance without pretentiousness. Sometimes it’s wonderfully predictable, then again surprising and to the point, always well dosed, and charmingly convincing. I hope to see and enjoy more from this company.”

Tuur Devens over ‘A la limite’ op fricties in CC Hasselt – Volledige artikel (hier)

° Juryrapport Internationaal Studententheaterfestival Groningen – 2009/10/07

NL. Trots keert Cie Mosterd met Zaad uit Groningen terug met de juryprijs van het internationale studententheaterfestival Groningen!

“Deze volledige uitputting in een onbestemde ruimte laat het publiek op het puntje van de stoel zitten. De mogelijkheden van het lichaam zijn hier op bijzondere wijze ingezet om een antwoord te vinden op de vraag ‘hoever ga ik en hoever kan ik’ en een spel met identiteit aan te gaan. ‘A la limite’ is een abstracte, zeer mooi vormgegeven, fysieke theatervoorstelling waarin het concept volledig is doorgedacht en waaruit blijkt dat de spelers en de makers kennis van theater hebben. Het contact met het publiek zorgde ervoor dat de voorstelling niet alleen voor de spelers een uiputtingslag was, maar ook voor de kijkers tot een uitdaging werd. De jury ervoer dat als zeer positief.” (citaat uit het rapport van de jury)

EN. Cie MMZ proudly returns with the Price of the Jury from the International Student Theatre Festival in Groningen – The Netherlands!

“This complete exhaustion in a vague space puts the public on the edge of its chair. To answer the question ‘how far do I go and how far can I go?’ and to elaborate a game with identity, they use the possibilities of the body in an extraordinary way. A La Limite is an abstract, aesthetic designed, physical performance with a well thought-out concept, made by performers and creators who are clearly acquainted with theatre making. Because of the contact with the public the performance was not only for the performers a true struggle of exhaustion, but challenged also the viewers. The jury experienced this as truly positive.” (out of the report of the jury)

Advertisements